Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Bányászati és Geotechnikai Intézet

Hazánkban jelenleg mintegy 1000 db működő bányát tartanak nyilván, amelyek termelése a közelmúltban kb. 40 Mt nem nélkülözhető ásványi nyersanyagot volt. Ezek tervezéséhez, irányításához, üzemeltetéséhez szakemberekre van szükség, amit részben kielégíthetnek az alapképzésben (B.Sc) végzettek, de szükség van a - kutatások, fejlesztések, a komplex tervezési feladatok és a nagy, több millió tonna kőzetet és ásványt termelő mélyművelésű vagy külfejtéses bányaüzemek irányításához, üzemeltetéséhez vagy felszín alatti esetleg felszíni építési tevékenységhez - az elméletileg jobban felkészült, képzettebb, mesterképzésben végzett szakemberekre is (M.Sc.). A kutatás-fejlesztés-oktatás területein természetesen elengedhetetlenül fontos a doktori fokozat megszerzése (Ph.D.), amire a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola keretein belül is nyílik lehetőség, például a „geotechnikai rendszerek és eljárások” tématerületen.


Intézetünk az osztatlan (5 éves egyetemi és 3 éves főiskolai) képzésben a bányászati és geotechnikai szak mindkét egyetemi szakirányának, valamint mindkét főiskolai szakirányának, a környezetmérnöki szak ipari környezetmérnöki szakirányának, valamint a Gépészmérnöki Kar műszaki menedzser szak környezetgazdálkodási blokkjának a képzéséért volt felelős.


Oktatási feladataink az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak. A magyar felsőoktatás csatlakozásával a bolognai folyamathoz Intézetünk is átállt a többciklusú képzésre (sajnos), így képzési palettánkon jelenleg alapképzésben (B.Sc.) a műszaki földtudományi alapszak bánya- és geotechnikai szakirányának, valamint mesterképzésben (M.Sc.) bánya- és geotechnikai mérnöki szak jelenik meg.


Az Intézet oktatási tevékenysége kiterjed az
- alapozó szaktárgyak területén a geomechanika, kőzetmechanika, géptan, műszaki ábrázolás kérdéseire;
- a mélyműveléses bányászat szakterületeire: bányaépítés, feltárás, fejtés, jövesztés és robbantástechnika, bányaszellőztetés és klimatizálás, bányászati telepítések analitikája;
- a külfejtések területén technológiai, telepítési kérdések, bányanyitás, termelési módszerek, hányóképzés, rekultiváció.
- további fontos területek az alagútépítés, mérnöki építés, bányagazdaságtan, természeti veszélyek elleni védekezés, bányamentés és biztonságtechnika.
- bányagépészeti területen a jövesztő- és szállító gépek, szivattyúk, kompresszorok, automatizálás, termodinamika és bányavillamosságra.

Az Intézet kiemelkedő kutatási-fejlesztési témái:
- a bányászati telepítések analitikája,
- a külfejtések időjárástól függő biztonsági problémái,
- bányaműveletek felszíni hatásai,
- bányászati és egyéb ipari létesítmények létesítése és rekonstrukciós feladatai,
- bányagazdaságtani kérdések és a hasznosítható ásványelőfordulások műrevalósági minősítése,
- bányászati és egyéb célú föld alatti üregek kialakítása és biztosításának méretezése,
- bányaszellőztetési és klimatizációs kérdések,
- gumihevederes szállítószalagok erőtani vizsgálata
- geopolimerek szilárdsága és építőipari hasznosítása
- jövesztés- és robbantástechnikai, valamint egyéb kőzetroncsolási feladatok megoldása,
- különböző típusú szilárd ásvány előfordulások kutatása, feltárása, kitermelése,
- kőzet- és geomechanikai feladatok megoldása,
- kőzetmozgási és különböző jellegű bányakár feladatok,
- kotrók stabilitási vizsgálata,
- kockázatelemzés a biztonságtechnika és környezetvédelem területén,
- különböző beruházások hatástanulmányai,
- marótárcsás és vedersoros kotrók merítékeinek fejlesztése,
- munkagépek biztonságtechnikai vizsgálata
- munka és egészségvédelem a bányászatban, elemi bányaveszélyek elleni védekezés, bányamentés,
- számítógépes tervezési és szakértői rendszerek használata, kidolgozása különböző bányászati és ipari létesítmények tervezésére és az azokban lezajló folyamatok optimális irányítására,
- természeti környezetet kímélő bányászati módszerek kialakítása, új típusú bányászati technológiák kifejlesztése és felhasználási lehetőségeinek elemzése,
- salak-pernye elhelyezés kérdései,
- szállítószalagok görgőinek minőségi vizsgálata
- szemcsés halmazok folyási feltételeinek leírása.
- kritikus ásványi nyersanyagok (CritiEl)
- felszín alatti vizek vizsgálata (Kútfő)A szakirányon/szakon végzettséget szerzett mérnökök alkalmasak:
- felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére,
- építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére,
- üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági és szakoktatási feladatok ellátására,
- egyszerűbb fejlesztési és szakértői feladatok önálló megoldására,
- irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre komplex tervezési munkákban,
- az előírt követelmények teljesítése esetén hites bányamérői tevékenység folytatására,
- jogszabályokban vagy a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat tervezői/szakértői jogosultság megszerzésére.


A szakon végzett hallgatók által preferált területek: ásványvagyon-kutatási eredmények értékelése és alkalmazása, geodéziai/bányászati mérések, térképezési és térinformatikai tevékenység, a nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata, a környezeti károk elhárítása, kőzetmozgások mérése és értékelése, ipari robbantási munkák, ipari létesítmények szellőztetése és klimatizálása, földmunkák tervezése és kivitelezése, föld alatti létesítmények (alagutak, tárolók, stb.) építése, szilárd ásványi nyersanyagok kitermelése és előkészítése piaci értékesítésre, ásványi erőforrások és lelőhelyek gazdasági értékelése, közlekedési alagutak építése, tájrendezés, rekultiváció.

Intézetünket oktatásban, kutatás-fejlesztésben és gyakorlati hely biztosítása területén támogatja többek között a Colas Északkő Bányászati Kft.  ; Hacettepe Egyetem (Ankara, Turkey) bányászati tanszéke ; a Mátrai Erőmű Zrt. ; a Mecsekérc Zrt.; a MOL Nyrt.,  stb.A tantárgyak kommunikációs dossziéi letölthetők innen!
Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770