Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Research / Project at departments

Topic Department Supervisor Duration
Szállítószalag görgők minőségi vizsgálata Dr. Ladányi Gábor 2013.
Gumihevederes szállítószalag erőtani vizsgálata Dr. Ladányi Gábor 2012.
Lánctalptörzsek erőtani vizsgálata külszíni fejtések nagy gépeinél Dr. Ladányi Gábor 2009.
Merítéklétrás kotrógépek merítékeinek fejlesztése Dr. Ladányi Gábor 2009-2010.
MT-9-es marótárcsás kotró stabilitás vizsgálata Dr. Ladányi Gábor 2008.
Marótárcsás kotrógépekhez fejlesztett merítékek felülvizsgálata, a végleges meríték-geometriák kialakítása Dr. Ladányi Gábor 2008.
Hévíztárolók művelésének fejlesztése, kőzetmechanikai vizsgálatok Dr. Somosvári Zsolt 2007.
Visonta Keleti-III. bánya módosított optimalizációja, a teljes szükséges infrastruktúrális beruházási elemekkel és annak költségeivel Dr. Kovács Ferenc 2007.
Lignittelepek minőségi paraméterei közötti összefüggések meghatározása és alkalmazásuk 1. részjelentés: A telepjellemzők gyakorisági és eloszlási jellemzői, az eloszlás jellegének meghatározása 2. részjelentés: A települési nedvességtartalom meghatározása a száraz hamutartalom és a száraz fűtőérték függvényében Dr. Kovács Ferenc 2007.
TRANZA szállítószalag görgők ellenőrzése Dr. Ladányi Gábor 2007.
Vízmentesítő rendszer felülvizsgálata Dr. Ladányi Gábor 2007.
Célgépek munkavédelmi és biztonságtechnikai vizsgálata Dr. Ladányi Gábor 2007.
Célgépek 5 évenkénti időszakos felülvizsgálata Dr. Ladányi Gábor 2007.
Unconventional és alacsony áteresztőképességű CH tárolók művelése – Kőzetmechanikai fejlesztés Dr. Somosvári Zsolt 2007-2009.
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tervezett üveghutai tárolójával kapcsolatos kőzetmechanika vizsgálatok végzése és kiértékelése Dr. Debreczeni Ákos 2006.
A füstgázkéntelenítésből származó REA-gipsz és- víz deponálása során jelentkező környezeti hatások Dr. Kovács Ferenc 2006.
Lignittelepek minőségi paraméterei közötti összefüggések meghatározása és alkalmazásuk 1. részjelentés: A telepjellemzők gyakorisági és eloszlási jellemzői, az eloszlás jellegének meghatározása 2. részjelentés: A települési nedvességtartalom meghatározása a száraz hamutartalom és a száraz fűtőérték függvényében Dr. Kovács Ferenc 2006.
MT9-es marótárcsás kotrógép merítékeinek jövesztéstechnikai vizsgálata és új merítékek kifejlesztése Dr. Ladányi Gábor 2006-2007.
A 2006. évi hosszú távú intézkedési terv felülvizsgálata Dr. Buócz Zoltán 2005.
A vágatkörnyezet injektálással történő megerősítésének fejlesztése c. tanulmány elkészítése - Dr. Debreczeni Ákos 2005.
A bükkábrányi lignitvagyon optimális lehatárolása a vasút optimális nyomvonalra helyezése mellett a művelhetőség és az egyéb terepes objektumok figyelembe vételével Dr. Kovács Ferenc 2005.
A Sejce-bányai távolsági szállítószalag felülvizsgálata Dr. Vőneky György 2005.
MT6-os marótárcsás kotrógép marótárcsagém megerősítése Dr. Sümegi István 2005.
A HM-1-es merítéklétrás kotrógép stabilitás vizsgálata Dr. Sümegi István 2005.
Az MT7-es marótárcsás kotrógép új merítékeinek kifejlesztés Dr. Sümegi István 2005-2006.
Márkushegyi Bányaüzem Márkushegy-II. – Kőhalom mezők vízveszélyességének vizsgálata Dr. Kovács Ferenc 2004.
A Bükkábrány-i bányatelek lignittelepeinek térbeli modellezése és ásványvagyonának felülvizsgálata Dr. Kovács Ferenc 2004.
Az MT6-os marótárcsás kotrógép új merítékeinek tervezése Dr. Sümegi István 2004.
Az MT6-os marótárcsás kotrógép teljesítménynövelő felülvizsgálata Dr. Sümegi István 2004.
Fejtésbiztosító berendezések felülvizsgálata Dr. Ladányi Gábor 2004.
Komplex többcélú optimalizálás alapjai a bányászati tervezésben OTKA T46909 2040062 Dr. Buócz Zoltán 2004-2007.
Duna-Dráva Cement Kft. keszegi bányaüzemi robbantás technológia felülvizsgálata Dr. Bohus Géza 2003.
Gránit-granodiorit mintafesték (Üveghuta) kőzetmechanikai laboratóriumi vizsgálatai és a mérései eredmények kiértékelése -SZs Dr. Somosvári Zsolt 2003.
Középcsoport szilárdsági vizsgálat Dr. Debreczeni Ákos 2003.
A Mátrai Erőmű Rt. külfejtéseiben működő külfejtési célgépek technológiai előírásainak felülvizsgálata Dr. Kovács Ferenc 2002.
Szénerőművek füstgáz kéntelenítéséből származó REA-gipsz és -víz jellemzőinek, a deponálás környezeti hatásainak meghatározása, a hasznosítás lehetőségei. OTKA T037390 Dr. Kovács Ferenc 2002-2005.
Sustainable Improvement of Safety of Tailings Facility   2002-2005.
Long-term Performance of Permeable Reactive Barriers used for the Remediation of Contaminated Groundwater   2002-2003.
A Bakonyoszlop térségében megkutatott bauxitvagyon mélyműveléssel történő kitermelésének lehetőségei Dr. Kovács Ferenc 2001.
Felszínsüllyedés és vízszintes elmozdulás prognózis a Bükkábrányi bánya un. kis- és nagy külfejtés területére mechanikai-hidraulikai modell alapján Dr. Kovács Ferenc 2000.
TET osztrák-magyar kutatási pályázat A bányászat környezeti kockázatainak elemzése a Leobeni Egyetemmel közös kutatási program keretében   2000-2001.
A Visonta Keleti-II. Bánya víztelenítés rendszere leállítási ütemtervének meghatározása Dr. Kovács Ferenc 1999.
Az ásványi nyersanyagtermelés és -előkészítés környezeti hatásai. OTKA T025420 Dr. Kovács Ferenc 1998-2000.

Welcome

Head of the institute: Dr. Molnár, József associate professor
Administration: A/4. building 242. room
Administrator: Szegediné Körmöndi Lilla
Phone: +36 46/ 565-068, +36 46/ 565-111/20-18, fax: +36 46/ 565-069
Email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Adress: University of Miskolc
Institute of Mining and Geotechnical Engineering
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Year established: 1770