Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Kutatások / Projektek a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken

Cím Megbízó Témavezető Időtartam
Hévíztárolók művelésének fejlesztése, kőzetmechanikai vizsgálatok MOL Nyrt. Dr. Somosvári Zsolt 2007.
Visonta Keleti-III. bánya módosított optimalizációja, a teljes szükséges infrastruktúrális beruházási elemekkel és annak költségeivel Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2007.
Lignittelepek minőségi paraméterei közötti összefüggések meghatározása és alkalmazásuk 1. részjelentés: A telepjellemzők gyakorisági és eloszlási jellemzői, az eloszlás jellegének meghatározása 2. részjelentés: A települési nedvességtartalom meghatározása a száraz hamutartalom és a száraz fűtőérték függvényében Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2007.
Unconventional és alacsony áteresztőképességű CH tárolók művelése – Kőzetmechanikai fejlesztés MOL Nyrt. Dr. Somosvári Zsolt 2007-2009.
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tervezett üveghutai tárolójával kapcsolatos kőzetmechanika vizsgálatok végzése és kiértékelése Mecsekérc Zrt. Dr. Debreczeni Ákos 2006.
A füstgázkéntelenítésből származó REA-gipsz és- víz deponálása során jelentkező környezeti hatások Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2006.
Lignittelepek minőségi paraméterei közötti összefüggések meghatározása és alkalmazásuk 1. részjelentés: A telepjellemzők gyakorisági és eloszlási jellemzői, az eloszlás jellegének meghatározása 2. részjelentés: A települési nedvességtartalom meghatározása a száraz hamutartalom és a száraz fűtőérték függvényében Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2006.
A 2006. évi hosszú távú intézkedési terv felülvizsgálata MECSEK-ÖKO Rt. Dr. Buócz Zoltán 2005.
A vágatkörnyezet injektálással történő megerősítésének fejlesztése c. tanulmány elkészítése - Vértesi Erőmű Rt. Dr. Debreczeni Ákos 2005.
A bükkábrányi lignitvagyon optimális lehatárolása a vasút optimális nyomvonalra helyezése mellett a művelhetőség és az egyéb terepes objektumok figyelembe vételével Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2005.
Márkushegyi Bányaüzem Márkushegy-II. – Kőhalom mezők vízveszélyességének vizsgálata Vértesi Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2004.
A Bükkábrány-i bányatelek lignittelepeinek térbeli modellezése és ásványvagyonának felülvizsgálata Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2004.
Komplex többcélú optimalizálás alapjai a bányászati tervezésben OTKA T46909 2040062 OTKA Dr. Buócz Zoltán 2004-2007.
Duna-Dráva Cement Kft. keszegi bányaüzemi robbantás technológia felülvizsgálata Duna-Dráva Cementmű Kft. Dr. Bohus Géza 2003.
Gránit-granodiorit mintafesték (Üveghuta) kőzetmechanikai laboratóriumi vizsgálatai és a mérései eredmények kiértékelése -SZs Mecsekérc Rt. Dr. Somosvári Zsolt 2003.
Középcsoport szilárdsági vizsgálat Mecsekérc Rt. Dr. Debreczeni Ákos 2003.
A Mátrai Erőmű Rt. külfejtéseiben működő külfejtési célgépek technológiai előírásainak felülvizsgálata Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2002.
Szénerőművek füstgáz kéntelenítéséből származó REA-gipsz és -víz jellemzőinek, a deponálás környezeti hatásainak meghatározása, a hasznosítás lehetőségei. OTKA T037390 OTKA Dr. Kovács Ferenc 2002-2005.
Sustainable Improvement of Safety of Tailings Facility ˝Tailsafe ˝ EU projekt   2002-2005.
Long-term Performance of Permeable Reactive Barriers used for the Remediation of Contaminated Groundwater ˝Perebar˝ EU 5 projekt   2002-2003.
A Bakonyoszlop térségében megkutatott bauxitvagyon mélyműveléssel történő kitermelésének lehetőségei Bakonyi Bauxitbánya Kft. Dr. Kovács Ferenc 2001.
Felszínsüllyedés és vízszintes elmozdulás prognózis a Bükkábrányi bánya un. kis- és nagy külfejtés területére mechanikai-hidraulikai modell alapján Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 2000.
TET osztrák-magyar kutatási pályázat A bányászat környezeti kockázatainak elemzése a Leobeni Egyetemmel közös kutatási program keretében   2000-2001.
A Visonta Keleti-II. Bánya víztelenítés rendszere leállítási ütemtervének meghatározása Mátrai Erőmű Rt. Dr. Kovács Ferenc 1999.
Az ásványi nyersanyagtermelés és -előkészítés környezeti hatásai. OTKA T025420 OTKA Dr. Kovács Ferenc 1998-2000.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770