Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Műszaki ábrázolás        Nyomtatás

Tantárgy neve: Műszaki ábrázolás (MFEGT6201)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 2 2 0+2 BSc
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Ábrázoló geometria GEAGT103B
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A hallgató felkészítése a műszaki rajz olvasására és egyszerűbb rajzok elkészítésére.

Tematika

A műszaki rajz fogalma, fajtái, a rajzokkal szemben támasztott követelmények. A műszaki ábrázolás alapvető szabályai: alaki követelmények, rajzlap méretek, feliratmező, méretarányok.

A rajzok és ábrák vonalai, vonalvastagságok, vonalcsoportok, vonalfajták. A műszaki írás, betűk, számok. Nézetrend, a méretrendtől eltérő vetületek és jelölésük.

Ábrázolás metszettel és szelvénnyel, a metszetfelület jelölése. Méretmegadás, a méretszámok kiegészítő jelei. Mérethálózat felépítése. Egyszerűsített méretmegadás.

Csavarok, csavarkötések ábrázolása, jellemzői és jelölésük.

Hegesztés, ragasztás és ábrázolásuk, sikló és gördülőcsapágyak és ábrázolásuk. Tűrés, illesztés. Építészeti rajzok jellegzetességei.

Számonkérés módja

A tantárgy gyakorlati óráinak rendszeres látogatása számára mértékadó a tanulmányi és vizsgaszabályzat. A félév során 1 db zárthelyi megírására kerül sor. Ez a gyakorlatokon bemutatott és elhangzó gyakorlati és elméleti anyagra vonatkozó kérdésekből tevődik össze. A félév során 3 db rajz feladat kerül kiadásra otthoni munkára.
Az aláírás feltétele a zárthelyi és a félévközi feladatok elégséges szintű eredményének elérése.
A zárthelyi eredménye és három félévközi feladat átlaga a tárgyból megszerezhető gyakorlati jegy 50-50%-ába számít be.

A féléves feladatok az alábbi linken megtalálhatóak:

1. feladat: Leadása 2020.03.16.

2. feladat: Leadása 2020.04.06.

3. feladat: Leadása 2020.04.20.

Ellenőrző kérdések

Ajánlott irodalom

Kötelező:
Fancsali József: Géprajz J 14-1628 (Jegyzet)
Szente József, Tóth Ottó: Géprajz segédlet J 14-1631, Bp. TKK, 1988
David L. Goetsch, William Chalk, John A. Nelson: Technical Drawing, Delmar Publishers, 2000

Javasolt:
Dr. Magyar Sándor:A szabványos ábrázolás alapjai I. (Géprajz) (Szabványkiadó, Bp. 1990.)
Dr. Oldal György: Gépipari műszaki rajz (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1984)
Terplán Zénó: Bányász-Kohász Géprajz, NME, 1950
Vörös Imre: Géprajz, ISBN 963170226, Bp. TKK, 1977
David A. Madsen: Engineering Drawing and Design, Dalmar, 2004
William Franklin Willard: The Art of Mechanical Drawing, Hearst Books, 2009

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770