Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Műszaki ábrázolás        Nyomtatás

Tantárgy neve: Műszaki ábrázolás (MFEGT6201)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 2 2 0+2 BSc
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Ábrázoló geometria GEAGT103B
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A hallgató felkészítése a műszaki rajz olvasására és egyszerűbb rajzok elkészítésére.

Tematika

A műszaki rajz fogalma, fajtái, a rajzokkal szemben támasztott követelmények. A műszaki ábrázolás alapvető szabályai: alaki követelmények, rajzlap méretek, feliratmező, méretarányok.

A rajzok és ábrák vonalai, vonalvastagságok, vonalcsoportok, vonalfajták. A műszaki írás, betűk, számok. Nézetrend, a méretrendtől eltérő vetületek és jelölésük.

Ábrázolás metszettel és szelvénnyel, a metszetfelület jelölése. Méretmegadás, a méretszámok kiegészítő jelei. Mérethálózat felépítése. Egyszerűsített méretmegadás.

Csavarok, csavarkötések ábrázolása, jellemzői és jelölésük.

Hegesztés, ragasztás és ábrázolásuk, sikló és gördülőcsapágyak és ábrázolásuk. Tűrés, illesztés. Építészeti rajzok jellegzetességei.

Számonkérés módja

3 db rajz feladat + 1 db zárthelyi
A feladatok az alábbi linken megtalálhatóak:
http://www.uni-miskolc.hu/~gtbweb/tantargyak/muszabr.htm

1. feladat: Leadása 2018.03.23.
http://www.uni-miskolc.hu/~gtbweb/tantargyak/muszabr_1fel.jpg
2. feladat: Leadása 2018.04. 27.
http://www.uni-miskolc.hu/~gtbweb/tantargyak/muszabr_2fel.jpg
3. feladat: Leadása 2018.05.04.
http://www.uni-miskolc.hu/~gtbweb/tantargyak/muszabr_3fel.jpg

Ajánlott irodalom

Dr. Magyar Sándor: A szabványos ábrázolás alapjai I. (Géprajz) (Szabványkiadó, Bp. 1990.)

Dr. Oldal György: Gépipari műszaki rajz (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1984)

Fancsali József: Géprajz J 14-1628 (Jegyzet)

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770