Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Szivattyúk        Nyomtatás

Tantárgy neve: Szivattyúk (MFEGT 720003)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 2 2 2+0 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A tantárgy keretében a hallgatók az általános alapozó gépészeti ismeretekre építve az olaj- és gázkutatás, termelés, valamint szállítás gépi berendezései közül a szivattyúk felépítését, működési elvét, karakterisztikáját, emellett jellegzetes üzemtani és gazdasági kérdéseit ismerik meg. A tárgy az alapvető üzemtani jellemzők ismertetése után, a szivattyúk kiválasztási és telepítési kérdéskörével is foglalkozik.

Tematika

Szivattyúk szállítómagassága, terhelőmagassága. Szivattyúk hatásfokai, hajtóteljesítménye. Dugattyús szivattyú működése, folyadékszállítása. Dugattyús szivattyú légüstjének szerepe, méretezése. Az indikátordiagram, szerepe a dugattyús szivattyúk üzemeltetésénél. Szivattyúk szívóképessége. A dugattyús szivattyú geodetikus szívómagasságának számítása.

Forgólapátos szivattyú működése, elméleti szállítómagassága. Forgólapátos szivattyú hasonlósági törvényei, a jellemző fordulatszám fogalma. Különböző lapát alakú szivattyúk elméleti és valóságos jelleggörbéje, munkapont szerkesztése. Axiális terhelés számítása és kiegyenlítése. Jellegzetes forgólapátos szivattyúépítési módok. Forgólapátos szivattyúk kapcsolásai, a jelleggörbék alakulása. Forgólapátos szivattyúk szívóképessége, geodetikus szívómagassága. Forgólapátos szivattyúk indítása. A hidrodinamikus tengelykapcsoló alkalmazása. Forgólapátos szivattyúk szabályozása.

Számonkérés módja

-

Ajánlott irodalom

§ Fűzy Olivér: Áramlástechnikai gépek (Műszaki Kiadó)

§ Tarján Iván: Szivattyúk és szellőztetők J14-1390

§ Czibere Tibor: Áramlástechnikai gépek J14-500

§ Józsa István: Örvényszivattyúk (Info Prod Kiadó Kft. 2003)

§ Werner Pohlenz: Grundlagen für Pumpen (Verlag Technik Berlin)

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770