Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Hidraulikus energiaátvitel        Nyomtatás

Tantárgy neve: Hidraulikus energiaátvitel (MFEGT710004)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 1 2 2+0 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A napjainkban használt geotechnikai gépek között kevés olyat találunk, amelyben legalább részben ne alkalmaznák erőátviteli megoldásként a hidrosztatikus energiaátvitelt. A tárgy általános elvi alapokat, üzemeltetési és kiválasztási irányelveket kíván nyújtani ebben a témakörben. Hallgatói az alapokon túlmutató üzemeltetői, karbantartási ismeretekre tesznek szert, és képesek lesznek kiválasztási, összeállítási szempontok megadására is egy új rendszer beszerzése esetén.

Tematika

A hidraulikus energiaátvitel alapjai. Körfolyamatok. Munkafolyadékok. Sorra veszi a rendszereket felépítő tipikus elemeket: a szivattyúk, irányító elemek, motorok, folyadék tárolók alapvető típusait. Bemutatja ezek működési módját, feladatokat a körfolyamatban. és Ismerteti tulajdonságaikat és jelleggörbéjüket.

Számonkérés módja

-

Ajánlott irodalom

Dr. Varga József szerkesztő: Hidraulikus és pneumatikus gépek, Kézikönyv (MK, 1974)

Aranyi Gy., Jávor B., Juhász O.: Hidraulikus elemek kézikönyve (MK, 1978)

Szüle Dénes: Hidrodinamikus erőátvitel (MK, 1971)

Dr. Gózon József: Bányászati termelőgépek, (jegyzet, J14-1091

Koczur Ferenc: Hidraulikus és pneumatikus rendszerek (jegyzet, J15-352)

Vincze Árpád: Elektrohidraulikus rendszerek (MK, 1990)

Georg Fritz Berg: A hidraulika gyakorlati alkalmazása az automatikában

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770