Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Termodinamika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Termodinamika (MFEGT710001)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 1 3 2+1 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Elméleti energetikai alapok nyújtása a szaktárgyak elsajátításához.

Tematika

Termodinamikai rendszer fogalma, a gázok termikus és kalorikus állapotjelzői. Ideális gázok általános gáztörvénye, Boyle-Mariotte, Gay-Lussac törvények. A belső energia fogalma és számítása, a térfogatváltozási munka. Energiaközlési lehetőség zárt t.d.r. esetén, a hő definíciója, a termodinamika I. főtétele. Állapotváltozások. Entalpia. A technikai munka értelmezése és számítása. Az I. főtétel alkalmazása a termodinamikai (erő- és munkagépek) számítására. A termodinamikai körfolyamatok elmélete és számítása, a termikus hatásfok. A termodinamika II. főtétele. A Carnot-, Otto-, Diesel, Joule- körfolyamatok ismertetése és számítása. A vízgőzfejlesztés termodinamikája, vízgőz körfolyamatok. Hűtőgépek. Hőszivattyú. Nedves levegő. Hővezetés. Hőcserélők.

Számonkérés módja

1db zárthelyi

Ajánlott irodalom

Dr. Nánási Tibor – Dr. Bobok Elemér: Műszaki Hőtan, Egyetemi jegyzet Tk.1988

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770