Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Termodinamika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Termodinamika (MFEGT710001)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 1 3 2+1 BSc
Követelmény:
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Elméleti energetikai alapok nyújtása a szaktárgyak elsajátításához.

Tematika

Termodinamikai rendszer fogalma, a gázok termikus és kalorikus állapotjelzői. Ideális gázok általános gáztörvénye, Boyle-Mariotte, Gay-Lussac törvények. A belső energia fogalma és számítása, a térfogatváltozási munka. Energiaközlési lehetőség zárt t.d.r. esetén, a hő definíciója, a termodinamika I. főtétele. Állapotváltozások. Entalpia. A technikai munka értelmezése és számítása. Az I. főtétel alkalmazása a termodinamikai (erő- és munkagépek) számítására. A termodinamikai körfolyamatok elmélete és számítása, a termikus hatásfok. A termodinamika II. főtétele. A Carnot-, Otto-, Diesel, Joule- körfolyamatok ismertetése és számítása. A vízgőzfejlesztés termodinamikája, vízgőz körfolyamatok. Hűtőgépek. Hőszivattyú. Nedves levegő. Hővezetés. Hőcserélők.

Számonkérés módja

A tantárgy előadási és gyakorlati óráinak rendszeres látogatása számára mértékadó a tanulmányi és vizsgaszabályzat. A félév során 1 db zárthelyi megírására kerül sor. Ez a gyakorlatokon bemutatott számpéldákhoz hasonló, rövid számítási feladatokból és az előadási órákon elhangzó elméleti anyagra vonatkozó kérdésekből tevődik össze.
Az aláírás megszerzéséhez és a vizsgára jelentkezéshez a zárthelyi legalább elégséges szintű megírása szükséges.
A tárgyból megszerezhető jegyet a vizsga jegye adja.

Ajánlott irodalom

Kötelező:
Dr. Bobok Elemér–Dr. Nánási Tibor: Műszaki hőtan, Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988
Morvai Tibor-Dr. Nánási Tibor: Műszaki hőtan példatár I. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979
Gordon J.Van Wylen, Richard E. Sonntag: Fundamentals of Classical Thermodynamics (John Wiley & Sons), 1978

Javasolt:
Nagy Elemér: Hőtan, Bp, Felsőoktatási jegyzetellátó Váll., 1956
Vida György: Műszaki hőtan, Bp. TKK, 2006, j 14-1518
Karaffa Ferenc: Műszaki hőtan Példatár, Miskolc, MEK, 2000
Beke János: Műszaki Hőtan mérnököknek, Bp., Mezőgazd. Szakt. K., 2000, ISBN 9633563178
J.P. Holman: Thermodynamics (McGraw-Hill Companies), 1980
R.E. Sonntag and G.J. Van Wylen: Introduction to Thermodynamics, Classical and Statistical (John Wiley & Sons), 1991
P. K. Nag: Engineering Thermodynamics (Tata McGraw-Hill Education), 2005
Y.A. Cengel and M.A. Boles: Thermodynamics, an Engineering Approach (McGraw Hill), 2006

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770