Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Mérés, automatizálás        Nyomtatás

Tantárgy neve: Mérés, automatizálás (MFEGT 720001)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 2 2 0+2 nappali
Követelmény: Gyakorlati jegy
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A tárgy keretein belül megismertetni a hallgatókat a geotechnikai mérési gyakorlatban előforduló különféle villamos és nem villamos mennyiségek mérésénél felhasználható érzékelőkkel és az azokban alkalmazott átalakítási elvekkel. Az érzékelők jellemző tulajdonságaival. A mért mennyiségeket megtestesítő adatok továbbításával, és feldolgozásával kapcsolatos eljárásokkal és módszerekkel. Célja továbbá, hogy ismereteket nyújtson a különféle berendezések, különös tekintettel a mérőberendezések vezérlésénél használt digitális építőelemekről, és az ezekre épülő mikroprocesszoros, irányítástechnikai megoldásokról.

Tematika

Nem villamos mennyiségek (nyomás, erő, nyomaték, hőmérséklet, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, utóbbiak áramló közegben) méréséhez használt érzékelők és az azokban alkalmazott átalakítási elvek. Különös tekintettel a nyúlásmérő bélyeges technikára. Az érzékelők, jelkonverterek jellemző tulajdonságai.

Mérőláncok tipikus felépítése, azok analóg elektronikai elemei. (Jelkondícionálók, mintavevő –tartó áramkörök, multiplexetek.) Egyenáramú és vivőfrekvenciás erősítők előnyei hátrányai, alkalmazási területetek.

A/D és D/A konverterek, azok jellemző tulajdonságai. Leggyakoribb átalakítási elvek. Előnyök, hátrányok, tipikus alkalmazási területek. Mintavételezési szabályok, kvantálás.

Inkrementális jeladók felépítése, alkalmazási területek.

FFT és CPB spektrumok.

Ismerkedés egy számítógépes mérésadatgyűjtő rendszerrel. (Spider8-CATMAN, NI-LABWiew)

Számonkérés módja

-

Ajánlott irodalom

· Váradiné Dr. Szarka Angéla és szerzőtársai: Méréstechnika (jegyzet)

· U.Tietze, Ch.Schenk: Analóg és digitális áramkörök

· BME Folyamatszabályozási Tsz.: Ipari folyamatok méréstechnikája és műszerei

· Hajdu B, Tatár J.: Elektronikus áramkörök és ipari elektronika

· Karl Hoffmann: An Introduction to Measurement using Strain Gages, Hottinger Baldwin

· R. Schicker, G. Wegener: Measuring Torque Correctly, Hottinger Baldwin

· KEITHLEY: Data Acquisition and Control Handbook

· ANALOG DEVICES: Data Acquisition Components and Subsystems

· Robert G. Seippel: Transducers, Sensors and Detectors. Reston Publishing Co.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770