Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Geomechanika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Geomechanika (MFBGT6404)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 4 4 2+2 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Műszaki mechanika (GEMET611MB)
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Geomechanikai alapismeretek elsajátítása

Tematika

Bevezetés, a tárgy teljesítésének követelményei. Laza és összeálló kőzetek jellemzőinek laboratóriumi vizsgálata. Kőzetosztályozások. Kőzetek tönkremenetele különböző terhelési állapotokban. Kőzetek (kőzettömbök) mechanikai jellemzői, tönkremeneteli határ- görbéi. A pórusnyomás befolyása a kőzetszilárdságra. A kőzettömb és a kőzettest fogalma. A kőzettest repedezettségének értékelési módszerei. A kőzettest mechanikai jellemzői, tönkremeneteli határgörbéi. A földkéreg primer feszültségállapotai, a primer feszültségállapot mérési módszerei. Függőleges tengelyű körszelvényű üreg (fúrólyuk, akna) kőzetköpenyének feszültségei. Az üregállékonyság kérdései. “In situ” kőzetmechanikai mérések. Kőzetrepesztés.

Számonkérés módja

2 db zárthelyi és 2 db mérési jegyzőkönyv a félév során

Ajánlott irodalom

2 db zárthelyi és 2 db mérési jegyzőkönyv a félév során

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770