Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Bányászati jog        Nyomtatás

Tantárgy neve: Bányászati jog (MFBGT6401)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 4 2 0+2 BSc
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Jogi ismeretek - AJPJT03MF1N
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Tantárgy feladata és célja: A bányászati tevékenységek valamennyi szakterületére vonatkozó bányajogi előírásrendszer megismerése és az alapvető gyakorlati ismeretek elsajátítása.

Tematika

Bevezetés, a tárgy teljesítésének követelményei. A bányászat jogi szabályozásának története Magyarországon. A hatályos jogi szabályozás rendszere. A bányászati jogosultság bányajogi alapjai, megnyilvánulási formái és következményei. A jogok és kötelezettségek együttes rendszere. A bányászati és a kapcsolódó egyéb tevékenységekre vonatkozó alapvető jogszabályi előírások és azok végrehajtásának gyakorlati vonatkozásai. A bányászati tevékenységek hatósági engedélyezése. Az ásványi nyersanyagokkal történő gazdálkodás követelményrendszere. A bányahatóság szervezete, feladata és hatásköre, illetve szerepe a bányászati tevékenységek mai gyakorlatában. A közigazgatási és bírósági joggyakorlat bányászati vonatkozásai.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. Az abban foglaltak segítik elő a félév végi aláírás és a gyakorlati jegy megszerzését.

Ajánlott irodalom

1. Izsó István Dr: Bányajog. Egyetemi jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó 2004.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770