Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Geomechanika, geotechnika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Geomechanika, geotechnika (MFBGT6503)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 5 4 2+2 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Műszaki mechanika (GEMET611MB)
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Geomechanikai, geotechnikai alapismeretek elsajátítása

Tematika

Bevezetés, a tárgy teljesítésének követelményei. A földkéreg kőzeteinek osztályozása. Laza és összeálló kőzetek (talajok) jellemzőinek laboratóriumi vizsgálata. Kőzetek tönkremenetele különböző terhelési állapotokban, tönkremeneteli határgörbék. A pórusnyomás hatása a kőzetszilárdságra. A földkéreg primer feszültségállapota. Vízszintsüllyedés által előidézett felszínmozgások. A felszínmozgások értékelése. Ferde térszínnel határolt kőzettömegek állékonysága. Rézsűk laza és összeálló kőzetekben. Töltések állékonysága. A víznyomás hatása töltések és rézsűk állékonysága. Terepmozgások mechanizmusa. Rézsűk és töltések megtámasztása. Töltésalapok megerősítése. Támfalak és partfalak. Üregbeomlások által előidézett felszínmozgások, a külszíni létesítmények várható károsodása. Ipari rezgések értékelése, károkozó hatásuk.

Számonkérés módja

2 db zárthelyi és 2 db mérési jegyzőkönyv a félév során

Ajánlott irodalom

1. Dr. Somosvári Zsolt: Geomechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
2. Dr. Somosvári Zsolt: Geomechanika II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
3. Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770