Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Bányavillamosságtan        Nyomtatás

Tantárgy neve: Bányavillamosságtan ( MFEGT6044)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 2 2 0+2 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Megismerteti a hallgatókkal a mélybányászatban, a külfejtéses bányászatban és alkalmazott gépeket tápláló villamos hálózatokkal és a vill. biztonságtechnika alapjaival.

Tematika

A gyakorlati rész anyaga: Számpéldák kidolgozása, amelyek az előadási anyaghoz kapcsolódnak.

Az előadások anyaga:

Villamos hajtások alapjai: Menetdiagramok. Fordulatszám, terhelő erők, nyomatékok és teljesítmények. Közlőművek. Terhelési görbék. Mozgásegyenlet. Hajtómotorok jellemzői. Eá- söntmotor egyenletei, helyettesítő kép. Ford. sz. változtatási, indítási, fékezési jelleggörbék. Eá-ú soros motor egyenletei, jelleggörbék. Indítás, fékezés. Cs. gyűrűs aszinkron motor működésmódja, egyenletei. Vill. helyett.kép, nyomaték-ford. jelleggörbe. Ford.szám változása, indítás, fékezés. Tranziensek. Kalickás aszinkronmotor működésmódja, jelleggörbék és működési tartományok, fordsz. változtatás, indítás, fékezés. Elektromágneses tengelykapcsoló. Villamos hajtások teljesítményelektronikai beavatkozószervekkel. Eá. gépek hálózati kommutációjú egyenirányítókkal. Inverteres hajtások. Aszinkron motoros hajtás, a motor áramát és feszültségét kényszerkommutációs, eá-ú közbensőkörös frekvenciaváltó ellenőrzi.

Villamos biztonságtechnikai alapok: Áramütés: Élettani hatás, befolyásoló tényezők. Védelem célja, alapelve. Alapvédelem, hibavédelem. Védelmi módok. Szigetelt csillagpontú rendszer földzárlata. Hőhatások, túlterhelés és zárat, túlfesz. és fesz. csökkenés elleni védelem alapjai. Robbanásbiztos berendezések, védelmi módok. Leválasztás, reteszelés.

Számonkérés módja

két zárthelyi dolgozat a félév során végzett számítási feladatok témáiból, legalább elégséges eredménnyel.

Ajánlott irodalom

Az előadási részhez: Előadási jegyzet, sokszorosított tanszéki segédlet.

A gyakorlati rész kötelező irodalma:

Javasolt irodalom: Szerk.Dr. Rácz István, Villamos hajtások, Tankönyvkiadó

Kádár Aba, Mi az új az érintésvédelmi előírásokban?, Műszaki Könyvk.

Heumann, K., A teljesítmény elektronika alapjai, Műszaki Könyvk.

Dr. Stefán P., Érintés- és sújtólégvédelem, J14-1129 1976

Szerk.Kádár Aba, Érintésvédelem, Műszaki Könyvk.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770