Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Hidraulikus termelési módszerek        Nyomtatás

Tantárgy neve: Hidraulikus termelési módszerek (MFBGT6702)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 7 3 2+1 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Géptan (MFEGT6301), Áramlástan (MFKGT600443)
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A hidraulikus jövesztés, szállítás és deponálás legfontosabb törvényszerűségeinek és gépi berendezéseinek megismerése

Tematika

Szivattyúk alapfogalmai (szállítómagasság, térfogatáram, teljesítmény, hatásfok). Különböző elven működő szivattyúk, alapvető energetikai összefüggései. Csővezetékek hidraulikai ellenállása newtoni folyadékok áramlása esetén. Szivattyúk és csővezetékek kapcsolásai. A munkapont meghatározása és jellemzői. Nem newtoni homogén szuszpenziók és keverékek áramlásának alapvető összefüggései. Híg zagyos, sűrű zagyos és “paszta” szállítás. Víznívó feletti hidraulikus termelés. Víznívó alóli hidraulikus termelés (víz alatti kotrás). Víztelenítés, deponálás. Külszíni és víz alatti rézsűk kialakítása. Környezeti károk minimalizálása.

Számonkérés módja

2 db zárthelyi a félév során

Ajánlott irodalom

1. Dr. Czibere Tibor: Áramlástan, Tankönyvkiadó 1990.
2. Dr. Meggyes Tamás: Folyadékok mechanikája, áramlástan, Tankönyvkiadó 1987.
3. Dr. Tarján Iván: Bányagéptan, Tankönyvkiadó, 1988.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770