Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Biztonságtechnika MF        Nyomtatás

Tantárgy neve: Biztonságtechnika MF (MFBGT6701)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 7 2 2+0 nappali
Követelmény: Aláírás és gyakorlati jegy
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Megismertetni a leendő mérnökökkel a munkabiztonság műszaki, egészségvédelmi és jogi követelményeire vonatkozó előírások, szabályok alapelveivel.

Tematika

Bevezetés, a tárgy teljesítésének követelményei. Biztonságtechnika (biztonságtudomány) tárgya, célja. Alapfogalmak (kockázat, veszély, baleset, kár, veszélyforrás). Elemi bányaveszélyek és az ellenük való védekezés. Munkahelyek, munkahigiénia (ajánlások, törvényi kötelezettségek a munkahelyekre vonatkozóan). A munkabiztonság és az üzemi egészségvédelem alapjai. A természeti (környezeti), a technikai és az emberi tényezők kölcsönhatása a munkabiztonság alakulásában. A munkahely biztonságát befolyásoló legfontosabb környezeti tényezők mérésének, értékelésének és szabályozásának módszerei, eszközei, eljárásai. Az anyagokra visszavezethető kockázatok (sztochasztikus jelenségek). Kockázatok felismerése, kockázati helyzetek, határértékek. Az epidemiológia célja, feladata és vizsgálati eljárásai.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésének feltétele az órák rendszeres látogatása és a félév végére ütemezett zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom:
1. Buócz Zoltán Dr. – Bőhm Balázs – Bőhm Szilvia – Gál Orsolya – Janositz János Dr. – Siposné Molnár Tímea – Szarka Györgyi Dr.: Környezetvédelem, minőségirányítás, biztonságtechnika a kavicsbányászatban. Bíbor Kiadó, 2007.
Javasolt irodalom:
1. Patvaros József: Elemi bányaveszélyek elleni védekezés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
2. Félévenként aktualizált tanszéki segédanyagok

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770