Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Kőzetmechanika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Kőzetmechanika (MFBGT6508)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 5 4 2+2 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Geomechanika (MFBGT6404)
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Külszíni bányászati és mélyépítési munkák vezetéséhez és műszaki ellenőrzéshez szükséges kőzetmechanikai ismeretek elsajátítása

Tematika

A földkéreg primer feszültségei rugalmas és képlékeny állapotban. Függőleges és vízszintes tengelyű üregek körüli feszültségállapotok. Biztosításigény, a biztosítószerkezetek tulajdonságai, biztosítási elvek. Az aláfejtett külszín mozgáselemei. Építmények típusai, érzékenységi kategóriák, mértékadó mozgáselemek. Védőpillér méretezés, veszélytelen telepmélység. A repedezett kőzetkörnyezet értékelése, mérőszámai. Rézsűk állékonysága és megcsúszása kohézió nélküli és kohéziós kőzeteknél. Töltések állékonysága. Víznyomás, pórusnyomás hatása rézsűk és töltések állékonyságára. Terepmozgások mechanizmusa.

Számonkérés módja

2 db tervező feladat és 1 db zárthelyi a félév során

Ajánlott irodalom

1. Dr. Somosvári Zsolt: Geomechanika II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
2. Hansági Imre: Gyakorlati kőzetmechanika az ércbányászatban. Műszaki Könyvkiadó 1985.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770