Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Környezetirányítás        Nyomtatás

Tantárgy neve: Környezetirányítás (MFBGT6703)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 7 2 2+0 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A környezetközpontú irányítási rendszerek jelentőségének, az alkalmazás feltételeinek és a várható előnyöknek megismertetése

Tematika

A környezetközpontú vállalatirányítási rendszerek alapfogalmai, eszközei. A konkrét szervezeti intézkedések: a környezeti politika kialakítása, a tervezés során a környezeti tényezők felmérése, a vonatkozó jogi és egyéb követelmények megismerése. A bevezetés és működés során kialakítandó szervezeti felépítés, a képzés, kommunikáció és dokumentáció, a vészhelyzetekre való felkészülés. Az ellenőrző és helyesbítő tevékenység során a nemmegfelelőségek kijavítása. Az auditálás. Az életciklus elemzés. A környezeti hatástanulmány.

Számonkérés módja

A félév végi aláírás szükséges feltétele az előadások rendszeres látogatása, a félévközi beadandó feladat, illetve a félév végére ütemezett zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom: A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Javasolt irodalom:
1. Buócz Zoltán Dr.: Környezetirányítási rendszerek, Tanszéki segédlet. 2004.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770