Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Környezeti hatásvizsgálat        Nyomtatás

Tantárgy neve: Környezeti hatásvizsgálat (MFBGT6507)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 5 2 0+2 nappali
Követelmény: Aláírás és gyakorlati jegy
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A környezeti hatásvizsgálat folyamatának, jogi szabályozásának, a hatástanulmány készítés módszereinek megismertetése.

Tematika

A környezeti hatásvizsgálatok kialakulásának rövid áttekintése. A környezeti hatásvizsgálati eljárások jogi szabályozása, hatásvizsgálatra köteles tevékenységek, a felügyelő hatóságok szerepe az eljárásban. A környezeti hatásvizsgálat szakaszai, a hatósági értékelés. Az előzetes környezeti hatástanulmány tartalmi kérdései. A részletes környezeti hatástanulmány tartalmi követelményei. Hatóté- nyezők, hatásviselők, hatásfolyamatok, a hatások terjedése. A hatásterületek lehatárolása, kontrollterület. A környezeti alapállapot felvételének legfontosabb szempontjai és módszerei. A hatásvizsgálatok során alkalmazható módszerek, eljárások. A hatások értékelése. Monitoring. A hatásvizsgálat nyilvánossága, közmeghallgatás. Gyakorlati példák elemzése, feladatok kidolgozása és bemutatása szituációs feladatok keretében .

Számonkérés módja

A félév végi aláírás szükséges feltétele az előadások rendszeres látogatása, a félévközi beadandó feladat, illetve a félév végére ütemezett zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom:
1. Buócz Zoltán Dr. – Bőhm Balázs – Bőhm Szilvia – Gál Orsolya – Janositz János Dr. – Siposné Molnár Tímea – Szarka Györgyi Dr.: Környezetvédelem, minőségirányítás, biztonságtechnika a kavicsbányászatban. Bíbor Kiadó, 2007.
Javasolt irodalom:
1. Aktuális jogszabályok
2. Félévenként aktualizált tanszéki segédanyagok.
3. Cserey Balázs: Fejlesztések környezeti hatásvizsgálata, Cserey Balázs, 1994

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770