Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Számítógépes bányászati tervezés II.        Nyomtatás

Tantárgy neve: Számítógépes bányászati tervezés II. (MFBGT6611)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 6 2 0+2 BSc
Követelmény:
Előfeltétel: Számítógépes bányászati tervezés I (MFEGT6502)
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A számítógépes bányászati térképezés és tervezés elméletének megismerése és módszereinek készség szintű gyakorlása számítógépes laboratóriumban heti rendszerességgel tartott foglalkozásokon.

Tematika

A számítógépi tervezés és térképszerkesztés adatállományainak fajtái és szerkezete. Az alapadatok két- és háromdimenziós (2D és 3D) ábrázolása, numerikus és grafikus feldolgozása. A térképszerkesztésnél használt geostatisztikai módszerek. Topografikus térképek szerkesztése. Ásványvagyon mennyiségének és átlagos minőségének becslése. Egyenes- és görbe vonalú szelvények, metszetek szerkesztése és értékelése. Az eredmények dokumentálása. Bányatérségek, bányagödrök és -udvarok háromdimenziós ábrázolása.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. A számítógépi laboratóriumi foglalkozások látogatása kötelező. A tárgyból három alkalommal van számonkérés: két tervező feladat és egy zárthelyi dolgozat. Az aláíráshoz mindháromnak legalább elégséges színvonalon kell sikerülnie. A gyakorlati jegy azonos a zárthelyi dolgozatra kapott osztályzattal.

Ajánlott irodalom

A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Kötelező irodalom:
Félévenként aktualizált tanszéki segédanyagok

Ajánlott irodalom:
Hartman (Howard L. (Senior Editor): SME Mining Engineering Handbook I.-II.. 2nd Edition. Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 1992.
Hartman, Howard L. – Mutmansky, Jan M.: Introductory Mining Engineering. John Wiley and Sons, Inc.
Burcsakov, A. Sz. – Harcsenko, V. A. – Kaforin, L. A.: Bányaművelési technologiák analitikus meghatározása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
Asztahov, A. Sz.: Üzem- es munkaszervezés a bányászatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.
Hustrulid, W. A. (editor): Underground Mining Methods. Society of Mining Engineers of the American institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers, Inc. New York, New York, 1982.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770