Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Számítógépes bányászati tervezés II.        Nyomtatás

Tantárgy neve: Számítógépes bányászati tervezés II. (MFBGT6611)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 6 4 0+4 nappali
Követelmény: Aláírás és gyakorlati jegy
Előfeltétel: Számítógépes bányászati tervezés I (MFEGT6502)
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A számítógépes bányászati térképezés és tervezés elméletének megismerése és módszereinek készség szintű gyakorlása számítógépes laboratóriumban heti rendszerességgel tartott foglalkozásokon.

Tematika

A számítógépi tervezés és térképszerkesztés adatállományainak fajtái és szerkezete. Az alapadatok két- és háromdimenziós (2D és 3D) ábrázolása, numerikus és grafikus feldolgozása. A térképszerkesztésnél használt geostatisztikai módszerek. Topografikus térképek szerkesztése. Ásványvagyon mennyiségének és átlagos minőségének becslése. Egyenes- és görbe vonalú szelvények, metszetek szerkesztése és értékelése. Az eredmények dokumentálása. Bányatérségek, bányagödrök és -udvarok háromdimenziós ábrázolása.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. A számítógépi laboratóriumi foglalkozások látogatása kötelező. A tárgyból három alkalommal van számonkérés: két tervező feladat és egy zárthelyi dolgozat. Az aláíráshoz mindháromnak legalább elégséges színvonalon kell sikerülnie. A gyakorlati jegy azonos a zárthelyi dolgozatra kapott osztályzattal.

Ajánlott irodalom

A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770