Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Ipari robbantástechnika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Ipari robbantástechnika (MFBGT720001L)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 1 3 2+1 levelező
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Az iparban és azon belül a bányászatban alkalmazott robbantási mód eszközeinek, technológiáinak és környezeti hatásainak megismertetése.

Tematika

A kőzetjövesztés szempontjából legfontosabb kőzettulajdonságok ismertetése. Repedések létrehozása a kőzetben. A robbanó anyagok és a robbantószerek tulajdonságai, osztályozása. A robbanás legfontosabb ismérvei. Robbantás, alagúthajtásnál és fejtésekben, a külszíni bányászatban építmények bontásánál, árvízvédelemben. Fúrástechnikai alapfogalmak. Robbantási technológiák felépítése. A robbantások káros környezeti hatásainak – repeszhatás, szeizmikus hatás, léglökés – továbbá csökkentési lehetőségei. Kőbányászati robbantástechnológia tervezése. Engedélyeztetés, jogi szabályozás.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. Az anyag elsajátítását kisebb feladatok (kötelező) megoldása segíti. A félév végi aláírás szükséges feltétele a tervező feladatok mindegyikének legalább elégséges színvonalon való megoldása. A gyakorlati jegy a félév végi záthelyi dolgozat eredményével azonos

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom: A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Javasolt irodalom:
1. Bohus Géza: Bányászati jövesztéstechnika. Kézirat, egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.
2. Bohus Géza – Horváth László – Papp József: Ipari robbantástechnika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1983.
3. Földesi János Dr.: Bányászati robbantastechnika I-II. Kézirat, egyetemi jegyzet. I. kötet (J14-1655), II. kötet (J14-1664). Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770