Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Kutató szeminárium I.        Nyomtatás

Tantárgy neve: Kutató szeminárium I. (MFBGT710003)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 2 3 2+1 nappali
Követelmény: Aláírás és gyakorlati jegy
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Önálló kutatómunka a bányászat és a geotechnika körében a hallgató által az instruktor útmutatásával és jóváhagyásával kiválasztott témában.

Tematika

Bevezetés, a tárgy teljesítésének követelményei. A téma által meghatározott kutatómunka és az adott félévi kutatás eredményeinek bemutatása.

Számonkérés módja

A munka rendszeres félévközi konzultációkkal folyik. A félév végi aláírás szükséges feltétele az, hogy a kutatómunka eredményeit legalább elégséges színvonalon mutassa be a hallgató. A gyakorlati jegy a beadott (vagy ha téma jellege azt kívánja meg, előadott) munkára kapott érdemjeggyel azonos.

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom:A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Javasolt irodalom: A hallgató által felkutatott szakirodalom a téma jellegétől függően.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770