Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Kőzetmechanika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Kőzetmechanika (MFBGT720005)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 2 5 2+3 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Rézsűk, töltések, kismélységű földalatti üregek tervezéséhez, felszínmozgások értékeléséhez, szakértéséhez szükséges ismeretek elsajátítása

Tematika

Mechanikai összefoglaló. A primer feszültségek befolyásoló tényezői, primer feszültségek becslése. A primer feszültségek mérési módszerei. A középső főfeszültséget is figyelembe vevő tönkremeneteli határfeltételek. Üregnyitás utáni (szekunder) feszültségek különböző szelvényű üregek környeztében. Üregállékonyság, biztosítási igény. Az üregbiztosító szerkezetek tulajdonságai. Pórusnyomás csökkentés által előidézett felszínmozgások és értékelésük. Rézsűk és töltések állékonysága, méretezése

Számonkérés módja

1 db tervező feladat és 1 db zárthelyi a félév során.

Ajánlott irodalom

1. Somosvári Zs.: Geomechanika I. Tankönyvkiadó, 1990.
2. Somosvári Zs.: Geomechanika II. Tankönyvkiadó, 1989.
3. Kézdi Á.: Talajmechanika I-II. Műszaki könyvkiadó, 1969.
4. Hansági Imre: Gyakorlati kőzetmechanika az ércbányászatban Műszaki Könyvkiadó 1985.
5. J. C. Jaeger, N. G. W. Cook, R. W. Zimmerman: Fundamentals of Rock Mechanics. Blackwell Publishing, 2008.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770