Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Irányítástechnika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Irányítástechnika (MFEGT6501)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 1 2 2 nappali
Követelmény: Gyakorlati jegy
Előfeltétel: Matematika II. eredményes vizsga
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A félév során a hallgatók megismerkednek az információelméleti alapfogalmakkal, a jelekkel és jelrendszerekkel, számrendszerekkel, logikai változókkal, logikai függvényekkel és minimalizálásukkal, a Boole algebra alapvető összefüggéseivel. Megismerkednek továbbá a digitális áramkörök alkalmazástechnikájával, a kombinációs és sorrendi hálózatok működésével és felépítésével valamint a tárolók, számlálók, frekvenciaosztók, segédáramkörök működésével. Elsajátítják a mikroprocesszoros számítógépek felépítését, működését és programozását is. Végül megismerkednek a szabályozástechnika alapjaival is.

Tematika

-

Számonkérés módja

Részvétel a tárgy előadásain és gyakorlatain, valamint elégséges vagy jobb zárthelyi megírása.

Ajánlott irodalom

Dr. Ajtonyi István: Vezérléstechnika I-II. Egyetemi jegyzet Miskolc-Egyetemváros

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770