Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Szellőztetés, klimatizálás, bányaveszélyek (választható tárgy)        Nyomtatás

Tantárgy neve: Szellőztetés, klimatizálás, bányaveszélyek (választható tárgy) (MFBGT710001)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 1 3 2+1 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Felkészíteni a hallgatókat a mélyművelésű bányák szellőztetési problémáinak megoldására. Megismerteti a mérési, számítási, hálózattervezési, üzemeltetési feladatokat.

Tematika

A bányaszellőztetés feladata, szerepe, biztonságtechnikai vonatkozásai. Bányalevegő, bányagázok. A gázkoncentráció mérés alapjai, eszközei. Egészségre ártalmas porok és az ellenük való védekezés. Porkoncentráció mérés. Sújtólégveszély. Szénporrobbanásveszély. Védekezés a sújtólég- és szénporrobbanás ellen. Kőzet- és gázkitörésveszély, és az ellene való védekezés. Klimatizálás alapjai, számítási eljárások, klimatizálás eszközei. Áramlástani alapfogalmak. Bányatérségek aerodinamikai ellenállása, ennek meghatározása számítással, méréssel. Szellőztetési hálózatok számítása, modellezése. Szellőztetési hálózatok tervezése. Szellőztetési hálózatok szabályozása. Parciális szellőztetés, légcsőszellőztetés. Szellőztető berendezések. Légtechnikai eszközök a bányászatban. Légtechnikai mérések és kiértékelésük. A szellőztetés gazdasági vonatkozásai.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. Az anyag elsajátítását kisebb feladatok (kötelező) megoldása segíti. A félév végi aláírás szükséges feltétele a tervező feladatok mindegyikének legalább elégséges színvonalon való megoldása. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom: A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Javasolt irodalom:
1. Jávor Alajos: Bányaművelés (Szellőztetés). Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
2. Bende – Cifka: Bányaszellőztetés. Mérések és ellenőrzési módszerek. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1974.
3. Aktuális jogszabályok

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770