Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Víznívó alóli kitermelés        Nyomtatás

Tantárgy neve: Víznívó alóli kitermelés (MFBGT730004)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 3 5 2+3 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Felkészíteni a hallgatókat a külfejtéses kavicsbányászat tervezési és üzemeltetési problémáinak megoldására.

Tematika

Külfejtési alapismeretek rövid áttekintése. Kavicsbányászat termelési módszerei. A víznívó alóli kitermelést meghatározó tényezők. A víznívó alóli kitermelés művelési rendszerei és a termelési módszerek. A kitermelés gépi eszközei. Partról működő kotrógépek és alkalmazásuk lehetőségei, feltételei. Úszó kotrógépek alkalmazásának feltételei, termelési lehetőségek. Szállítás víznívó alól termelő bányákban. Szállítás a szárazföldön. Szállítás a bányatavakon. A termelés és a szállítás összhangjának követelményei. Gazdaságossági kérdések. Partközeli (selftengeri) és mélytengeri bányászat.

Számonkérés módja

Egy választott tématerület önálló feldolgozása 10-15 oldalban és annak előadása 10 percben, valamint 1 db zárthelyi a félév során.

Ajánlott irodalom

1. Dr. Bőhm József – Dr. Buócz Zoltán – Dr. Szarka Györgyi: Kavicsbányászati technológiák, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770