Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Szállítógépek        Nyomtatás

Tantárgy neve: Szállítógépek (MFEGT6601)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 6 3 2+1 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Műszaki ábrázolás. (MFEGT 6201) Géptan (MFEGT 6301)
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A külszíni és földalatti bányászat jellemző szállítógépeinek megismerése. A hallgató képes legyen a szállí- tási feladatnak megfelelő szállítógép kiválasztására, a gép fő paramétereinek meghatározására és ellenőrzé- sére.

Tematika

Az anyagáramlás fő jellemzői (térfogatáram, tömegáram, halmazsűrűség). Kumulatív görbék, tárolókapaci-

tás meghatározása.

Folyamatos szállítóberendezésekre vonatkozó általános összefüggések.

Láncos csúszdák felépítése, működése, alkalmazási területe. Szállítási teljesítmény, hajtóteljesítmény, húzó- erőeloszlás a láncban. Főbb szerkezeti elemek jellemzői.

Gumihevederes szállítószalagok felépítése, működése, alkalmazási területe. Szállítási teljesítmény, meghajtó teljesítmény. Szállítószalagok hajtása és a hevederfeszítés. Húzóerőeloszlása hevederben.

Gumiheveder felépítése, jellemzői. Szakaszos szállítás általános jellemzői. Kötélvontatású szállítás sínpályán, függőpályán. Sodronykötelek szerkezete, jellemzői.

Függőaknai szállítás gépeinek áttekintő ismertetése.

Számonkérés módja

: 3 db zárthelyi + 2 db félévközi tervező feladat

Ajánlott irodalom

Dr. Bocsánczy János: Bányászati szállítóberendezések, Tankönyvkiadó Bp. 1974.

Dr. Érsek Elek: Bányabeli szállítóberendezések tervezése és telepítése, Tankönyvkiadó Bp. 1975.

Galgóczy G., Korondi D., Zakariás Z.: Szállítószalagok, szalaghidak, Műszaki könyvkiadó, Bp, 1964.

Hans-Jürgen Zebisch: Anyagmozgatás, Műszaki könyvkiadó, Bp, 1975.

Dr. Felföldi László: Anyagmozgatási kézikönyv, Műszaki könyvkiadó, Bp, 1975.

Dr. Barkóczy István: Sodronykötél, Miskolc, 1996.

Tanszéki segédletek

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770