Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Szállítógépek        Nyomtatás

Tantárgy neve: Szállítógépek (MFEGT6601)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 6 3 2+1 BSc
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: Műszaki ábrázolás. (MFEGT 6201) Géptan (MFEGT 6301)
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A külszíni és földalatti bányászat jellemző szállítógépeinek megismerése. A hallgató képes legyen a szállítási feladatnak megfelelő szállítógép kiválasztására, a gép fő paramétereinek meghatározására és ellenőrzésére.

Tematika

Az anyagáramlás fő jellemzői (térfogatáram, tömegáram, halmazsűrűség). Kumulatív görbék, tárolókapacitás meghatározása. Folyamatos szállítóberendezésekre vonatkozó általános összefüggések. Láncos csúszdák felépítése, működése, alkalmazási területe. Szállítási teljesítmény, hajtóteljesítmény, húzó- erőeloszlás a láncban. Főbb szerkezeti elemek jellemzői. Gumihevederes szállítószalagok felépítése, működése, alkalmazási területe. Szállítási teljesítmény, meghajtó teljesítmény. Szállítószalagok hajtása és a hevederfeszítés. Húzóerő eloszlása hevederben. Gumiheveder felépítése, jellemzői. Szakaszos szállítás általános jellemzői. Kötélvontatású szállítás sínpályán, függőpályán. Sodronykötelek szerkezete, jellemzői. Függőaknai szállítás gépeinek áttekintő ismertetése.

Számonkérés módja

A tantárgy előadási és gyakorlati óráinak rendszeres látogatása számára mértékadó a tanulmányi és vizsgaszabályzat. A félév során 3 db zárthelyi megírására kerül sor. Ezek a gyakorlatokon bemutatott és félévközi tervező feladatban elvégzett gyakorlati anyagra vonatkozó kérdésekből tevődik össze. Zárthelyik tématerületei: leejtőn mozgó test, láncos csúszda méretezése, gumihevederes szállítószalag méretezése. A zárthelyik értékelése: megfelelt/nem felelt meg.
2 db félévközi tervező feladat otthoni és gyakorlati órára:

- Láncos csúszda méretezése (tervező feladat);

- Gumihevederes szállítószalag méretezése (tervező feladat).

Az aláírás megszerzéséhez és a vizsgára jelentkezéshez a mindhárom zárthelyi legalább megfelelt szintű megírása és a tervező feladatok megfelelő szintű elkészítése szükséges.
A tárgyból megszerezhető jegyet a vizsga jegye adja.

Ajánlott irodalom

Kötelező:
Dr. Bocsánczy János: Bányászati szállítóberendezések, Tankönyvkiadó Bp. 1974.
Dr. Érsek Elek: Bányabeli szállítóberendezések tervezése és telepítése, Tankönyvkiadó Bp. 1975.
Patrick M McGuire: Conveyors: Application, Selection, and Integration, CRC Press, 2009

Javasolt:
Galgóczy G., Korondi D., Zakariás Z.: Szállítószalagok, szalaghidak, Műszaki könyvkiadó, Bp, 1964.
Hans-Jürgen Zebisch: Anyagmozgatás, Műszaki könyvkiadó, Bp, 1975.
Dr. Felföldi László: Anyagmozgatási kézikönyv, Műszaki könyvkiadó, Bp, 1975.
Dr. Barkóczy István: Sodronykötél, Miskolc, 1996.
Conveyor Equipment Manufacturers Association. Engineering Co.: Belt Conveyors for Bulk Materials, Cbi Pub Co; 5th edition, 1997
Arthur B., Given, I. A. Cummins: SME Mining Engineering Handbook, Society of Mining Engineers, 1973
Tanszéki segédletek

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770