Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Számítógépes mérnöki tervezés I.        Nyomtatás

Tantárgy neve: Számítógépes mérnöki tervezés I. (MFEGT6503)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 5 4 0+4gy nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel:
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A hallgatók felkészítése a számítógéppel készített rajzok elkészítésére.

Tematika

A számítógéppel segített tervezés (CAD) alapjai. A vektorgrafika és bittérképes grafika jellemzői, különbségei. Az AutoCad menürendszerének bemutatása, eszköztárak kezelése, parancssorok.
A koordináta rendszer. Rajz beállítások, rajzobjektumok. A Papír-és modelltér fogalma.
Rajzok megnyitása, műveletek rajzokkal, export, import. A változáskövetés.
Körök, körívek, ellipszisek és szerkesztésük. Zoom eszközök. Kijelölési módok. Objektumegyesítés és szétválasztás. Vonallánc, lemez. Pontos tervezés. Pontmegadás, rajzolási segédeszközök.
2D-s rajz készítése egyszerűbb rajzelemekből. Másolás és tükrözés. Objektumok típusok és jellemzőik.
A fóliák és blokkok jellemzői, létrehozásuk, alkalmazásuk. Tervezés a fóliák és blokkok használatával. Felhasználói koordináta rendszerek. Felosztás, kiosztás, lépték és más módosítások alkalmazása.
Szövegek, szövegstílusok.

Számonkérés módja

A tantárgy előadási és gyakorlati óráinak rendszeres látogatása számára mértékadó a tanulmányi és vizsgaszabályzat. 1 db zárhelyi tervező feladat a gyakorlatokon bemutatott és elhangzó feladatokból tevődik össze. Ennek eredménye adja a tárgyból megszerezhető jegyet.

Ajánlott irodalom

Kötelező:
GYŐRFFY PÉTER - SZABÓ DEZSŐ: AUTOCAD, TERVEZÉS-INFORMATIKAI FÜZETEK, MISKOLCI EGYETEM, 2002.
TAKÁCS GYÖRGY – DEMETER PÉTER: AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (KÉZIRAT), TERVEZÉS-INFORMATIKAI FÜZETEK, MISKOLCI EGYETEM, 2002.
SCOTT ONSTOTT: AUTOCAD 2018 AND AUTOCAD LT 2018 ESSENTIALS, SYBEX, 2017

Javasolt:
DR. PÉTERY KRISTÓF: AUTOCAD 2017 KEZDŐ LÉPÉSEK, MERCATOR STÚDIÓ, 2016.
PINTÉR MIKLÓS: AUTOCAD -TANKÖNYV ÉS PÉLDATÁR SÍKBELI ÉS TÉRBELI RAJZOKHOZ, COMPUTERBOOKS, 2008
GEORGE OMURA, BRIAN C. BENTON: MASTERING AUTOCAD 2018 AND AUTOCAD LT 2018, SYBEX, 2017
CADFolks: AutoCAD 2018 For Beginners, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770