Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Termelőgépek        Nyomtatás

Tantárgy neve: Termelőgépek (MFEGT6602)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 6 3 2+1 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: A Műszaki ábrázolás, Géptan c. tantárgyakból a félév lezárása legalább elégséges jegg
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

Megismerteti a hallgatókkal a mélybányászatban, a külfejtéses bányászatban és az üregképzésben alkalmazott termelőgépek (jövesztő- és rakodógépek) felépítését, üzemeltetési feladatait.

Tematika

A gyakorlati rész anyaga: Számpéldák kidolgozása, amelyek az előadási anyaghoz kapcsolódnak.Az előadások anyaga:

A termelőgépek feladata, osztályozása. A kőzetek és talajok gépi úton történő jöveszthetősége. Jövesztési jellemzők és értelmezésük. Forgácsolási paraméterek értelmezése. Jövesztő szerszámok felépítése, kialakítása, megválasztása. Gépi jövesztési módok és technológiák. Rakodási elvek, rakodógépek. A mélybányászati jövesztő-rakodógépek felépítése, üzeme. A külfejtési jövesztő-rakodógépek felépítése, üzeme, különös tekintettel a marótárcsás és vedersoros gépekre. Az alagutak és üregek kiképzésénél használatos jövesztő-rakodógépek.

Számonkérés módja

két zárthelyi dolgozat a félév során végzett számítási feladatok témáiból, legalább elégséges eredménnyel.

Ajánlott irodalom

Az előadási részhez: Előadási jegyzet, sokszorosított tanszéki segédlet.

A gyakorlati rész kötelező irodalma:

Javasolt irodalom: Bocsánczy János: A mélyműveléses bányászat termelő munkagépei

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770