Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Zaj- és vibráció        Nyomtatás

Tantárgy neve: Zaj- és vibráció (MFEGT6402)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 4 3 2+1 nappali
Követelmény: Aláírás és gyakorlati jegy
Előfeltétel: Géptan (MFEGT6301)
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A zaj- és rezgésjelenségek leírására használatos speciális fogalmak és jellemzők megismertetése. A méréshez használt műszerek bemutatása. A zajcsökkentésben használatos alapvető megoldások bemutatása.

Tematika

Zaj- és rezgésvédelem feladata. Alapfogalmak. Elméleti összefüggések. Hanghullámok. Hullám-
egyenlet.
Decibelek és szintek. Műveletek szintekkel. Többszörös hangforrás. Típus, osztályozás, leírás.
Zaj- és rezgésmérések, műszereik. Mérőrendszerek összeállítása, kiválasztási szempontok.
Fourier - analízis. Korrelációs technika. Zajforrások azonosítása.
Szilárd szerkezetek magatartása. Átvezetés, hanggátlás, testhanghidak. Hangátvitel elemekben és
szerkezetekben.
Pszichoakusztikai alapfogalmak. Egyadatos mérőszámok. Zajterhelési mutatók. Hangterek.
Zaj- és rezgésterhelési határértékek. Előírások. Hatásvizsgálati módszerek, károsodási határok.
Hangtompítók. Burkolatok. Működésmód kiválasztása és méretezés.
Hanggátak. Elvi összefüggések. Méretezés, kialakítás.
Csapágyazások és hajtások rezgés- és zajjellemzıi. Csökkentési lehetőségek.
Villamos gépek, légtechnikai berendezések zaja és rezgése. Csökkentési lehetőségek.
Tüzeléstechnikai berendezések, hidraulikus és pneumatikus rendszerek zaja és rezgése. Csökkentési
lehetőségek.
Zaj- és rezgésforrások, csökkentési lehetőségek a mélymőveléses bányászatban.
Zaj- és rezgésforrások, csökkentési lehetőségek a külfejtéses bányászatban

Számonkérés módja

A tárgyból két alkalommal van számonkérés, két zárthelyi dolgozat formájában. A számonkérés tárgya a zh. megírásáig eltelt időszakban az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag. Az aláírás feltétele: mindkét zárthelyi dolgozat jegye legalább elégséges. Pótlás a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint.

Ajánlott irodalom

Kováts A. : Gépszerkezettan (Műszaki akusztika). Tankönyvkiadó, Bp. 1985.
Kováts A. : Zaj és rezgésvédelem. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém. 1995

L.L. Beranek: Zajcsökkentés, Műszaki Könyvkiadó, Bp.

Tarnóczy Tamás: Akusztika, Akadémiai Kiadó

C. Smetana: Zaj- és rezgésmérés, Műszaki Könyvkiadó, Bp.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770