Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Kompresszorok        Nyomtatás

Tantárgy neve: Kompresszorok (MFEGT730001)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 3 2 2+0 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A tantárgy keretén belül a hallgatók ismerkedjenek meg a gázszállítási feladatok megoldásához szükséges energiaközlő gépek felépítésével, legfőbb jellemzőivel és jelleggörbéivel. Megadjuk azokat a szempontokat, amelyek segítenek a gépek helyes kiválasztásában, telepítésében, és üzemben tartásában. Cél, hogy az elsajátított ismeretek alapján, képesek legyenek az üzemi jellemzőik megváltoztatásával a gépeket adaptálni a mindenkori szállítási igényekhez.

Tematika

Kompresszorok feladata, a gázok állapotváltozása a kompresszorban. A kompresszormunka számítása, izotermikus, adiabatikus és politrópikus állapotváltozású sűrítés esetén.

A dugattyús kompresszor felépítése, működése, gázszállítása, volumetrikus hatásfoka és szállítási foka. Dugattyús kompresszor hajtóteljesítményének meghatározása, az izotermikus és adiabatikus hatásfok értelmezése. Dugattyús kompresszor hűtése, hűtőtípusok, méretezésük. Többfokozatú kompresszor alkalmazási területe. Dugattyús kompresszor szabályozása.

A Root-fúvó és a lamellás kompresszor felépítése, működése. Előnyök, hátrányok a dugattyús gépekhez képest.

Csavarkompresszor működése, a szárazon és az olaj befecskendezéssel működő kompresszorok üzemviszonyai.

Forgólapátos kompresszorok működése az állapotváltozás bemutatása az S–T síkon. A forgólapátos kompresszor hajtóteljesítményének számítása, hatásfokai. A forgólapátos kompresszor jelleggörbéje, üzemviszonyai, a pumpálás jelensége. Szabályozása.

Kompresszorok gázszállításának mérése.

Számonkérés módja

-

Ajánlott irodalom

§ Debreczeni Elemér: Bányagéptan J14-1485

§ Karl-Heinz Konka: Schraubenkompressoren (VDI-Verlag Gmbh)

§ Paul C. Hanlon (editor): Compressor Handbook McGRAW-HILL

§ Atlas Copko Handbuch, Drucklufttechnik (Atlas Copko Deutschland Gmbh)

§ M. I. Frenkel: Kolbenverdichter (VEB Verlag Technik Berlin)

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770