Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Karbantartás, diagnosztika        Nyomtatás

Tantárgy neve: Karbantartás, diagnosztika (MFEGT720002)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 2 2 2+0 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A gépkarbantartás ipari jelentőségének felvázolása. Az állapotfüggő karbantartás gazdasági előnyeinek bemutatása az időbázisú karbantartási módszerhez képest. A gépállapot függő karbantartás egyik diagnosztikai módszere lehet a rezgésmérés. A tantárgy célja megismertetni ezen módszer eszközkészletét, információ szerzés megoldásait, felvázolni alkalmazhatóságuk körét. Esettanulmányok segítségével bemutatni a diagnosztizálás gyakorlatát, és az alapvető hibatípusokhoz kapcsolódó szimptómákat.

Megismertetni a mérőeszközök tulajdonságait annak érdekében, hogy a kurzust lehallgatók képesek legyenek kiválasztani a felügyelt gépekhez és a karbantartási célokhoz illeszkedő műszereket, érzékelőket.

Tematika

Különböző gép-karbantartási koncepciók. A gépek elhasználódási folyamata. A rezgésdiagnosztika alkalmazhatósági köre a gépek karbantartásánál. A rezgésdiagnosztika matematikai és számítástechnikai alapjai. Mintavételezett jelek feldolgozásának alapjai.

Információ szerzés a rezgésdiagnosztika eszközkészlete segítségével. Az érzékelők fajtái, és jellegzetességeik, kiválasztásuk szempontjai. A jelfeldolgozó lánc elemei. A mért jellemzők csoportosítása. Skaláris és spektrális mennyiségek. Különböző gép-részegységek rezgésdiagnosztikai sajátosságai. A leggyakrabban előforduló hibák megjelenése a spektrumokon.

Számonkérés módja

-

Ajánlott irodalom

Liptovszky Gy., Sólyomvári K., Varga G.: Gépek rezgésvizsgálata és a karbantartás (MK 1981)

R. Keith Mobley (Lindley R.,Higgins & Darring J. Wikioff): Maintenance Engineering Handbook

R.Keith Mobley: Vibration fundamentals (Newnes 2000)

M.Norton, D.Karczub: Fundamentals of Nois and Vibration Analysis for Engineers (Cambridge University Press 2003)

Brüel & Ljaer: Mechanical Vibration and Shock Measurements

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770